Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nentima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nentima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nentima