Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna navi

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1191

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna navi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna navi