Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nautima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nautima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nautima