Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna naksuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna naksuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna naksuma