Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nakkama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nakkama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nakkama