Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nabisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nabisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nabisema