Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nõu

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1188

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nõu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nõu