Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna nürmik

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna nürmik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna nürmik