Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna näpsama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna näpsama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna näpsama