Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mull

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mull

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mull