Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mulksatama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mulksatama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mulksatama