Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mulisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mulisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mulisema