Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna muksima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna muksima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna muksima