Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mugav

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mugav

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mugav