Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mugandama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mugandama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mugandama