Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna morn

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna morn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna morn