Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna minask

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1203

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna minask

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna minask