Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna melu

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna melu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna melu