Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna meltsas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna meltsas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna meltsas