Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna melekas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna melekas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna melekas