Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mehu

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mehu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mehu