Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna meenuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna meenuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna meenuma