Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mardikas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mardikas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mardikas