Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna manna

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna manna

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna manna