Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna malev(a)

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna malev(a)

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna malev(a)