Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna majutama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna majutama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna majutama