Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mainima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mainima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mainima