Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna maidel

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna maidel

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna maidel