Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mahuti

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1199

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mahuti

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mahuti