Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna maare

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna maare

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna maare