Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mõsim

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1218

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mõsim

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mõsim