Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mõhk

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1217

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mõhk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mõhk