Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna märnik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1199

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna märnik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna märnik