Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna männik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1199

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna männik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna männik