Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mürsk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mürsk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mürsk