Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mürsik

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mürsik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mürsik