Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mümisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mümisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mümisema