Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna möllama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna möllama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna möllama