Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna möga

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna möga

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna möga