Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna möönma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna möönma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna möönma