Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna mƵhk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna mƵhk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna mƵhk