Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lurpima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lurpima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lurpima