Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lups

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lups

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lups