Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lulli

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lulli

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lulli