Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna luks

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna luks

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna luks