Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna luka

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna luka

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna luka