Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lops

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lops

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lops