Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna loovutama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna loovutama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna loovutama