Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna looder

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna looder

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna looder