Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna loitsima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna loitsima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna loitsima